Pacte social

Pacte Social

Un pacte social per a una reconstrucció verda i inclusiva

 

A Comaigua ens posicionem com a actor clau en la recuperació després de la pandèmia mitjançant l’impuls del Pacte Social, una proposta amb la participació de tots (empreses, administracions i ciutadania) per a respondre als desafiaments que afrontem actualment com a societat i contribuir a una reconstrucció econòmica verda i inclusiva, sense deixar ningú enrera.

Què és el Pacte Social?

 

Les persones, en el centre

Amb l’objectiu de donar resposta als nous reptes socials i econòmics derivats de la crisi sanitària actual, a Comaigua apostem per establir un pacte social que garanteixi una recuperació econòmica sostenible i inclusiva, d’acord amb l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides.

El Pacte Social es fonamenta en la cooperació i el diàleg que s’estableix en les taules de treball amb els principals grups d’interés, i en el compromís de tots (la ciutadania, les diferents administracions públiques, les entitats socials i les empreses).

Així, proposem un model de gestió de l’aigua i del medi ambient més eficient, sostenible i inclusiu que preservi el planeta, millori la qualitat de vida i protegeixi les persones, especialment les més vulnerables.

 

Descarrega el Pacte Social Comarcal

Eixos d'actuació

Eixos d'actuació

Solidaritat

A Comaigua busquem reduir les desigualtats amb dos objectius principals:
Garantir l’accés a l’aigua a totes les persones, sobretot a aquelles en situació de vulnerabilitat, mitjançant l’esforç dels fons, tarifes socials i altres mesures de flexibilització del pagament de la factura de l’aigua.
Promoure una societat més justa a través de l’impuls d’iniciatives locals.

Ocupació de qualitat

Tot el pla d’actuació dirigit a la reconstrucció econòmica post-COVID té impacte en la generació d’ocupació. Ocupació que, en Comaigua, ens comprometem que sigui de qualitat, verda i equitativa, que garanteixi una cultura del treball fonamentada en la protecció essencial dels drets humans i que estigui dirigida a potenciar la igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat i la inclusió, així com el desenvolupament del talent i l’ocupabilitat.

Reconstrucció verda

A Comaigua volem contribuir a la transició ecològica cap a un model sostenible, local i resilient, basat en la innovació i l’economia circular. Per a aconseguir-ho, caldran inversions en infraestructures i projectes verds, així com en el desenvolupament de tecnologies digitals de referència dirigides a lluitar contra el canvi climàtic.