Ajuda

Publicador de continguts

 • Es pot beure l’aigua de l’aixeta?

  I tant. L’aigua de l’aixeta és potable, és a dir, aigua que poden ingerir les persones sense risc per a la seva salut.

 • Si de sobte l’aigua de casa meva té una aparença, un gust o una olor desagradables, es pot beure?

  En cas que, de manera puntual, l’aigua de casa teva surti tèrbola, amb un gust o una olor desagradables, et recomanem que et posis en contacte amb el nostre servei d’atenció al client.

 • Cal instal·lar dispositius domèstics, com ara els descalcificadors o filtres d’osmosi inversa, per millorar la qualitat de l’aigua?

  L’aigua de l’aixeta és potable i compleix totes les normatives de qualitat establertes per la legislació. Per això no cal adquirir cap dispositiu addicional per tractar aquesta aigua. Sí que s’ha d’assenyalar que si no es trien adequadament aquests dispositius, no es controlen regularment i no se’n fa el manteniment recomanat, poden aparèixer riscos per a la salut (contaminació per bacteris, desmineralització excessiva de l’aigua, concentracions elevades de sodi, etc.).

 • Què és el clor?

  El clor és el desinfectant d’aigua més utilitzat al món, per la seva efectivitat i fiabilitat per eliminar tota mena de microbis nocius que puguin contenir l’aigua, les canonades de subministrament o els dipòsits d’emmagatzematge. El clor que s’afegeix a l’aigua de consum humà és una dosi mínima de garantia sanitària —marcada per la legislació—, totalment inofensiu per a la salut de les persones.

  Per això l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el recomana com el desinfectant més indicat per a l’aigua.

  De fet, la cloració de l’aigua potable és un dels avenços més significatius en la protecció de la salut pública.

 • Per què la cloració és la tècnica desinfectant més utilitzada al món per potabilitzar l’aigua?

  Perquè és el mètode que garanteix millor la desinfecció de l’aigua fins que arriba a les aixetes dels consumidors, impedint que proliferin els agents patògens als dipòsits d’emmagatzematge i les canonades de subministrament, i per la seva innocuïtat més que comprovada en les concentracions utilitzades. Per això, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el recomana com el desinfectant més indicat per a l’aigua.

 • Quina quantitat de clor conté l’aigua de l’aixeta?

  Segons la normativa estatal vigent (Reial decret 140/2003), transposició de la Directiva europea 98/83/CE, la concentració de clor a l’aigua per al consum humà no ha de superar 1 mg/l, si bé és un paràmetre indicatiu. Tot i que la legislació estatal no estableix cap valor mínim per al clor lliure, diferents comunitats autònomes l’han fixat a través dels seus plans de vigilància, en la majoria dels casos, en un valor de 0,2 mg/l.

  Tenint en compte que el clor desapareix en funció del temps de residència a l’aigua i de la temperatura, entre altres factors, se’n controla el nivell per tota la xarxa de distribució. D’aquesta manera, si durant el recorregut fins a les llars dels consumidors el nivell d’aquest component baixa del límit indicatiu establert, des de la mateixa xarxa de distribució es dosifiquen petites quantitats de clor (recloracions) per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

 • És perjudicial per a la salut?

  L’OMS assenyala que, en les concentracions establertes per la legislació, el clor és totalment inofensiu per a la salut. Les concentracions màximes d’aquest component a l’aigua de l’aixeta establertes per aquesta organització garanteixen que no comporti cap risc per a la salut.

  De fet, la cloració de l’aigua potable és un dels avenços més significatius en la protecció de la salut pública, ja que, pel seu elevat poder letal contra bacteris i altres microorganismes, ha contribuït a prevenir i erradicar moltes malalties de transmissió hídrica. La presència d’una dosi de clor correcta després del tractament de l’aigua no comporta cap risc per a la salut i dona a l’aigua un efecte de protecció davant de contaminants, a més de ser un indicador de la seva desinfecció correcta. 

 • Per què jo noto un gust que no m’agrada a l’aigua i altres persones no?

  L’aigua conté certes substàncies dissoltes que s’hi han incorporat a la natura i que li donen un sabor característic. És natural. Aquestes substàncies dissoltes depenen principalment, entre altres factors, de l’origen de l’aigua (subterrani, superficial o marí) i de la composició geològica del terreny pel qual corre l’aigua.

  El gust es nota en canviar de tipus d’aigua, ja que passem d’una aigua a la qual estem acostumats a una altra a la qual no ho estem.

 • Què és la duresa de l’aigua?

  L’aigua adquireix el calci i el magnesi, que en determinen la duresa, en entrar en contacte amb els diversos tipus de terrenys pels quals circula el riu o l’aqüífer d’on procedeix. Per tant, el grau de duresa de l’aigua depèn del caràcter geològic del sòl que travessa des del seu origen. Així, un sòl calcari genera continguts més elevats de calç que un sòl granític. 

 • Les aigües dures són bones per a la salut?

  La duresa de l’aigua de l’aixeta no representa cap perill per a la salut humana, sinó tot el contrari: el calci i el magnesi, que caracteritzen la duresa de l’aigua, són essencials per a la salut.

  Una dieta rica en calci és fonamental per a la formació i el manteniment del teixit ossi, el funcionament correcte del sistema cardiovascular i la secreció d’hormones. Amb l’edat, es pot produir una pèrdua de massa òssia i poden aparèixer problemes d’osteoporosi, que es poden pal·liar, en part, amb una ingesta elevada de calci.

  En l’actualitat, l’aigua s’ha convertit en una font significativa d’ingesta de calci, tenint en compte que el consum de lactis ha disminuït. Així, doncs, el consum diari d’entre 1 i 1,5 litres d’aigua de l’aixeta aporta entre un 7% i un 15% de la quantitat diària recomanada d’aquest nutrient. A més, el calci té un paper important des del punt de vista dels requeriments nutricionals diaris dels nens, i s’estima que l’aigua de l’aixeta aporta entre el 15% i el 20% del calci diari necessari en la dieta dels nens i els adolescents.

  El magnesi és indispensable per a nombroses funcions cel·lulars, així com per a la mineralització òssia, la transmissió de l’activitat neuromuscular i del sistema nerviós central, i la funció cardíaca. Una ingesta d’entre 1 i 1,5 litres d’aigua de l’aixeta de la companyia Comaigua aporta entre un 5% i un 20% de la quantitat diària recomanada de magnesi.

 • Com es mesura la duresa de l’aigua?

  La duresa de l’aigua se sol expressar a través de la concentració de carbonat de calci (CaCO3) a l’aigua.

  Per això, segons el grau de duresa, l’aigua té diferents classificacions. Una de les més utilitzades és l’escala Merck:

  0 – 79 mg CaCO3/l…………………………. Aigua molt tova
   80 – 149 mg CaCO3/l……………………  Aigua tova
  150 – 329 mg CaCO3/l…………………… Aigua semidura
  330 – 549 mg CaCO3/l…………………… Aigua dura
  Més de 550 mg CaCO3/l……………….. Aigua molt dura

  La duresa de l’aigua també es pot expressar en graus francesos (°FH) o en graus alemanys (°DH). L’equivalència entre aquestes unitats i la duresa expressada en mg/l de carbonat càlcic és la següent:

  1 ºFH = 10 mg CaCO3/l
  1 ºDH = 17,8 mg CaCO3/l

 • Necessito saber la duresa de l’aigua per programar el rentavaixella. On la puc consultar?

  Per saber la duresa de l’aigua, accedeix a l’apartat “Qualitat de l’Aigua” del web o sol·licita’ns-la a través de l’apartat Contacte de l’Oficina Virtual.


 • N’hi ha prou amb beure 1,5 litres d’aigua al dia?

  És difícil establir la quantitat exacta d’aigua que una persona ha de beure diàriament, ja que les necessitats solen variar depenent de diversos factors, com ara l’activitat física, el clima, l’edat i el sexe, entre d’altres.

  Es recomana que una persona adulta sana consumeixi 1 ml d’aigua per cada quilocaloria que ingereix al dia, és a dir, entre 2 i 3 litres d’aigua diàriament.

  D’aquesta quantitat, entre un 75% i un 80% s’ha d’obtenir de les begudes (bàsicament, aigua, llet, sucs, infusions, brous, etc.), mentre que el 20% o el 25% restant ha de procedir d’aliments sòlids, com ara la fruita i la verdura.
   

 • Saps com es recomana començar i acabar el dia?

  Quan dormim, perdem aigua. Per això és recomanable beure’s almenys un got abans d’anar a dormir i un altre en llevar-se.

 • Per què és important estar ben hidratats?

  Quan transpirem, el nostre cos perd aigua i sals minerals. El 99% de la nostra suor no és més que aigua, però també conté minerals com ara el sodi, el potassi, el ferro i el magnesi.

  Una bona hidratació permet recuperar els valors d’aigua que necessita l’organisme i evitar certs trastorns, com ara vòmits, mals de cap, cansament, pell seca, etc., símptomes característics de la deshidratació.

 • Saps per què no hem d’esperar a tenir set per beure aigua?

  Hem de compensar com més aviat millor la pèrdua d’aigua que pateix el cos diàriament (més de 2 litres) per evitar que comenci el procés de deshidratació.

  Per això és molt important que no esperem a tenir la sensació de set per beure aigua, ja que aquest símptoma és una característica pròpia de la deshidratació.

 • Hem de beure més aigua quan fem exercici?

  És fonamental beure mig litre d’aigua dues hores abans de fer exercici per tenir una bona hidratació i deixar temps al cos perquè n’elimini l’excedent.

  Durant l’exercici, és recomanable hidratar-se en intervals regulars per reemplaçar tota l’aigua que es perd a través de la suor. Després de fer exercici, és essencial beure aigua per recuperar-se adequadament.

 • L’aigua de l’aixeta és bona per a un atleta d’elit?

  Sí, l’aigua de l’aixeta és bona per a un atleta d’elit i per a qualsevol persona que faci esport.

 • Els nens poden beure aigua de l’aixeta?

  L’aigua de l’aixeta és saludable per a adults i per a nens. És important que els nens facin aturades obligatòries en els entrenaments o jocs per beure la quantitat d’aigua suficient i hidratar-se. 

 • Les persones grans s’han d’hidratar més?

  En el cas de les persones grans, és fonamental controlar-ne el consum d’aigua, ja que amb l’edat es produeixen canvis en la funció renal i una disminució important de la sensació de set.

 • Sabíeu que es recomana beure més aigua si tenim la grip o diarrea?

  El refredat comú, la grip i les diarrees comporten sovint deshidratació, de manera que en aquests estats és necessari beure aigua regularment.


 • Per què és millor dutxar-se que banyar-se?

  És millor dutxar-se perquè cada minut que passem sota la dutxa amb l’aixeta oberta podem gastar fins a uns 10 litres d’aigua. 

 • Quines plantes són les que requereixen un consum d’aigua menor?

  Les plantes que requereixen un consum d’aigua menor són els arbustos, les plantes autòctones i les resistents. Són plantes igualment boniques i consumeixen menys aigua.

 • Quina és la millor hora per regar el jardí?

  A primera hora del matí o al vespre, ja que aprofitem més l’aigua perquè no s’evapora tan ràpidament.

 • Després de cuinar, on llenço l’oli?

  S’aconsella retirar l’oli de la paella amb paper absorbent i tirar-lo a les escombraries, o bé recollir-lo, un cop fred, en un envàs de plàstic hermètic i portar-lo a un punt de recollida perquè pugui ser reciclat. No el llencis a l’aigüera perquè l’oli i l’aigua no es barregen i és molt difícil eliminar-lo a les depuradores.

 • Per què es recomana no llençar pintura a l’aigüera?

  Es recomana no llençar pintura a l’aigüera perquè és un material molt contaminant. Us aconsellem que la deixeu assecar fins que obtingueu una massa sòlida i aleshores la porteu als centres de recollida municipals.

 • I les burilles, les podem llençar al vàter?

  No llenceu les burilles al vàter perquè contenen nicotina i quitrà, substàncies que es dissolen fàcilment a l’aigua i que són contaminants, fins i tot en petites concentracions, i és molt difícil eliminar-les en el procés de depuració. Llenceu les burilles dels cigarrets a les escombraries un cop estiguin ben apagades. 

 • Quins altres materials no convé llençar al vàter?

  Les tovalloletes humides, els medicaments, els bastonets, els plàstics, les gases, les compreses i els preservatius no s’han de llençar al vàter, ja que poden obstruir les canonades i afectar l’entrada de l’aigua residual a les depuradores. Us aconsellem que poseu un petit contenidor al bany per llençar aquests residus sòlids.


 • On puc consultar les tarifes d’aplicació al meu municipi?

  A l’apartat  “Tarifes” pots accedir a la informació específica del teu municipi. Aquí pots consultar les tarifes vigents, així com les possibles bonificacions que hi hagi disponibles.

  Així mateix, al peu de pàgina de les factures periòdiques hi ha la informació sobre la publicació de les tarifes als butlletins oficials de la província, que pots consultar al web oficial.

 • A casa som més de 4 persones, puc obtenir cap bonificació?

  A l’apartat “Bonificacions i fons socials" pots consultar si hi ha bonificacions aplicables en funció del nombre d’usuaris del domicili de subministrament. Així mateix, en cas que hi hagi cap bonificació aplicable, cal que el titular del contracte o una persona autoritzada faci una sol·licitud fefaent i presenti la documentació corresponent, d’acord amb la informació que s’inclou a l’apartat del web indicat anteriorment.

  En cas de dubte, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels  canals d'atenció al client.

 • Estic censat al meu municipi, puc tenir cap bonificació?

  Estar censat al municipi no comporta l’aplicació d’una tarifa bonificada. D’altra banda, pots consultar a l’apartat “Bonificacions i fons social" si hi ha altres bonificacions aplicables. En cas de dubte, et demanem que et posis en contacte amb nosaltres a través dels canals d'atenció al client.

 • Quines ajudes o bonificacions puc tenir?

  A l’apartat  “Bonificacions i fons social” pots consultar si hi ha ajuts, tarifes reduïdes o bonificacions aplicables en funció de la situació social del titular del contracte (pensionista, família nombrosa o renda mínima d’inserció) aprovades pel teu ajuntament.

  Si vols rebre més informació o fer cap consulta, et demanem que et posis en contacte amb nosaltres a través dels canals d'atenció al client.

 • Què he de fer si rebo un avís de tall de subministrament i no puc fer front al deute?

  Posa’t en contacte amb nosaltres a través dels nostres canals d’atenció al client i estudiarem el teu cas.

 • Em poden tallar el subministrament per manca de pagament?

  Les gestions d’impagats del servei es porten a terme segons el que estableix la normativa vigent, sigui el reglament, ordenances, etc. Es pot consultar a l’apartat “Normativa del servei”.

  En cas que rebis una notificació d’avís de tall i no puguis fer front a la factura, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels nostres canals d’atenció al client i estudiarem el teu cas.

 • En quin termini es restablirà el meu subministrament?

  El servei es restablirà com a màxim el dia hàbil següent després d’haver solucionat les causes que van originar la suspensió. 

 • Per quins altres motius es pot suspendre el meu subministrament?

  L’entitat subministradora pot suspendre el subministrament en els casos següents. A petició teva, per baixa definitiva del subministrament. Pots fer aquesta gestió a través de la nostra àrea de clients trucant al nostre telèfon d’atenció al client. Per baixa d’ofici, a requeriment de la mateixa entitat subministradora, per incompliment d’alguna de les obligacions per part del perceptor del servei. Algunes de les principals causes que poden motivar la suspensió són l’impagament de les factures dins dels terminis establerts per l’entitat subministradora, el frau o la reincidència. Per a més informació, pots consultar l’apartat “Normativa del Servei”


 • Com puc consultar les meves factures?

  Sempre que vulguis, pots consultar les teves factures a través de l’àrea de clients. Recorda que per poder fer les teves gestions en línia has d’estar-hi registrat. Si encara no hi estàs registrat, pots donar-te’n d’alta molt fàcilment (vegeu com em puc registrar a l’àrea de clients).

 • Com puc passar-me a la factura digital?

  Has d’estar registrat a l’Àrea Privada. Si encara no hi estàs registrat,  dona-te’n d’alta ara.
  Si ja estàs registrat a l’oficina de la teva Àrea privada, entra-hi amb el teu usuari i la teva contrasenya i accedeix a la secció “Activar el servei” de  Factura digital. Cada vegada que s’emeti una factura, t’arribarà un avís de disponibilitat a través del qual podràs descarregar-la directament.

 • No entenc la factura de l’aigua. Què es paga exactament?

  Els contractes d’alta en el subministrament d’aigua potable estan subjectes a les tarifes corresponents d’acord amb la legislació vigent. Generalment, la factura del servei sol incloure les tarifes de l’aigua i la conservació del comptador i del clavegueram, el titular dels quals en la gran majoria de casos és la concessionària del servei. D’altra banda, també s’hi inclouen taxes ambientals, en concepte de cànons, el titular de les quals és la comunitat autònoma, i, finalment, pot portar inclosa la taxa d’escombraries, amb titularitat municipal. Així, doncs, de l’import final de la factura, generalment entre el 35% i 50% es correspon amb la tarifa de l’aigua, i la resta es reparteix entre impostos (IVA), tributs, etc.

  Així mateix, a la factura de subministrament del teu domicili s’inclou tant la informació dels diferents conceptes d’aplicació, en els quals pots identificar-ne la titularitat, com la informació de les publicacions als butlletins oficials de les tarifes que s’apliquen, perquè les puguis consultar en cas que ho consideris necessari.

  Si vols rebre més informació o fer cap altra consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels  canals d’atenció al client.

 • Qui aprova les tarifes de l’aigua?

  L’ajuntament és el responsable d’aprovar les tarifes del servei aplicables al municipi i la Comissió de Preus és l’organisme encarregat d’autoritzar-les. Un cop aprovades i autoritzades, les tarifes es publiquen al butlletí oficial corresponent.  

 • Què és la quota de servei?

  Aquesta quota garanteix la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servei d’aigua. És un import fix que es calcula segons el cabal nominal (és a dir, la quantitat estàndard d’aigua que passa pel teu comptador). Si vols més informació sobre les tarifes i els diferents tipus d’habitatge, consulta el web de la teva entitat subministradora. 

 • Què és la quota de clavegueram?

  La quota de clavegueram la recapten algunes empreses subministradores per compte dels ajuntaments. Es destina a la conservació i el manteniment de la xarxa de clavegueram. 

 • Quina és la periodicitat de la factura de l’aigua?

  De manera general, els consums es facturen cada dos o tres mesos segons el municipi, per períodes de subministrament vençuts, en compliment del Reglament del servei d’aigua. El primer període es compta des de la data de posada en servei del subministrament.

 • Puc sol·licitar un canvi de periodicitat o freqüència per a la meva factura?

  Hi ha la possibilitat d’acollir-se a una modalitat de pagament mensual (12 Gotes), a través de la qual cada mes es paga una quota fixa i al cap de 12 mesos es regularitza la situació en funció de la facturació real. Aquesta nova modalitat de pagament no suposa cap canvi contractual. Es llegeix el comptador i es factura amb la mateixa regularitat de sempre. Pots revisar les condicions del pla i veure com contractar-lo a l’apartat corresponent del web

 • He rebut la factura de l’aigua i m’han facturat en el tram més alt. Què vol dir?

  La tarifa de l’aigua inclou una quota fixa de servei i una quota variable de consum. La segona s’aplica per trams de consum, per incentivar un ús eficient de l’aigua, i premia els usos més responsables i penalitza un ús excessiu de l’aigua, a través de l’assignació d’un preu per metre cúbic, que s’incrementa a mesura que es va superant cada tram.

  Si vols rebre més informació o fer cap altra consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels canals d'atenció al client.

 • El meu consum d’aigua és zero i, no obstant això, pago una quota de servei. Per què?

  La tarifa de l’aigua inclou una quota variable de consum i una quota fixa de servei. Aquesta segona s’aplica per garantir la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servei de l’aigua, i té un import fix per cada període de facturació, que s’aplica segons el tipus del diàmetre del comptador.

  Si vols rebre més informació o fer cap altra consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels canals d'atenció al client.

 • Necessito un duplicat de la factura del meu subministrament, on podria dirigir-me?

  Pots fer-ho d’una manera fàcil i ràpida mitjançant la nostra àrea de clients o també a través del nostre telèfon d’atenció al client.

 • A qui he de trucar si no tinc cap fuita d’aigua però crec que el meu consum és més elevat del que és habitual?

  Per descartar qualsevol tipus d’escapament, et recomanem que verifiquis tota la instal·lació interior de casa teva i també la situada a la sala de comptadors d’aigua de la finca (generalment, a l’entrada de l’edifici). En aquest cas, a excepció de l’equip de mesurament instal·lat, el manteniment, la conservació i la reparació de la resta de la instal·lació en cas d’avaria o fuita correspon al client o a la comunitat de propietaris de la finca. Si tens cap dubte sobre com revisar una possible fuita a la instal·lació interior o de la finca, truca’ns al nostre telèfon d’avaries (disponible 24 hores al dia, 365 dies a l’any). Així mateix, si has comprovat que no hi ha cap fuita a la instal·lació interior o de la finca però el consum segueix sent més elevat de l’habitual, truca’ns al telèfono d'atenció al client i farem tot el possible per ajudar-te.


 • Com podria pagar la meva factura de l’aigua?

  Disposem de diversos canals de pagament perquè tinguis la màxima flexibilitat:

  • Domiciliació bancària: canal de pagament més fàcil i còmode utilitzat per la majoria de clients. Només has de facilitar-nos el número de compte bancari en format IBAN (2 lletres, 2 xifres de control i 20 xifres més) i el document SEPA signat. Domicilia ara els teus rebuts còmodament a través de l’Àrea de clients.
  • A l’apartat Pagament de factures del mateix web trobaràs l’opció de pagament en línia amb targeta de crèdit o dèbit. Hauràs de disposar de la informació següent: codi CPR, emissora, referència, identificació i import que es mostra a la part inferior de la factura al costat del codi de validació bancària del pagament.
  • Telèfon d’atenció al client.
  • Si et desplaces a alguna de les entitats col·laboradores que es mostren a la part inferior de la factura, podràs pagar en metàl·lic o amb targeta bancària presentant el document de validació bancària que t’hem fet arribar.
  • Si et desplaces a les nostres oficines d’atenció al client, només podràs pagar a través de targeta de crèdit o de dèbit o sol·licitar un document de pagament per pagar en efectiu a les nostres entitats col·laboradores.
 • He de ser client de ”la Caixa” per poder pagar les factures a través de ServiCaixa?

  No, no cal que siguis client d’aquesta entitat, ni tampoc que siguis usuari de la Línia Oberta de ”la Caixa”. Recorda que també pots fer el pagament a través de les nostres entitats col·laboradores, mitjançant l’Oficina Virtual o a través de La Caixa - Pagaments Online, amb qualsevol targeta de crèdit (Visa/Mastercard) o de dèbit.

 • La meva targeta bancària ha de ser de ”la Caixa” per poder efectuar pagaments en línia?

  No, no cal que ”la Caixa” sigui l’entitat emissora de la targeta. Només cal que tinguis una targeta de crèdit activa (Visa/Mastercard) o de dèbit.

 • El pagament en línia té cap cost afegit?

  No. Els pagaments efectuats en línia no tenen cap cost addicional.


 • En un habitatge, què he de fer per sol·licitar l’alta de l’aigua?

  El tràmit és diferent si l’habitatge ha tingut aigua anteriorment o si no n’ha tingut mai. Els documents que et demanem són els que detallem a continuació, però pot haver-hi algunes diferències segons el municipi en què vulguis fer l’alta:

  • DNI, CIF o NIE
  • Cèdula d’habitabilitat o qualificació definitiva si és habitatge de protecció oficial. Són documents que acrediten que l’habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat.
  • Escriptura de la propietat, contracte privat de compra o contracte d’arrendament (únicament els fulls en què es mostri el titular i l’adreça) per acreditar el dret d’ús d’aquest habitatge
  • Butlletí de l’instal·lador, per justificar que la instal·lació interior ha estat revisada per un instal·lador. Aquest document se sol·licita al contractista únicament en obres noves o en habitatges que mai no han tingut aigua de la xarxa d’abastament.
  • Llicència de primera ocupació o comunicació prèvia. Aquest document es requereix al contractista únicament en obres noves o habitatges que mai no han tingut aigua de la xarxa d’abastament. No és un document obligatori en alguns municipis, així que cal consultar-ho en cada cas.
  • Dades de domiciliació bancària (IBAN) i mandat SEPA del titular del compte en cas que vulguis domiciliar el rebut.
  • Autorització del titular. En el cas que la persona que fa la contractació no sigui el titular, cal aportar una autorització escrita pel titular i una còpia del DNI del sol·licitant.
 • Tinc un local o una empresa. Quina documentació necessito per donar d’alta un subministrament?

  Com a norma general, cal presentar la documentació següent, però pot haver-hi diferències segons el municipi on vulguis contractar el subministrament:

  • DNI, CIF o NIE del titular del contracte.
  • Autorització del titular. En el cas que la persona que fa la contractació no sigui el titular, cal aportar una autorització escrita pel titular i una còpia del DNI del sol·licitant.
  • Escriptura de la propietat, contracte privat de compra o contracte d’arrendament (únicament els fulls en què es mostri el titular i l’adreça) per acreditar el dret d’ús de l’immoble.
  • Un dels documents següents: llicència d’activitat, llicència municipal, llicència ambiental, comunicació prèvia de l’activitat o bé declaració responsable de l’activitat, presentades a l’ajuntament. Aquest document acredita que l’ajuntament està al corrent de l’activitat de l’immoble.
  • Dades de domiciliació bancària (IBAN) i mandat SEPA del titular del compte en cas que vulguis domiciliar el rebut.
 • Quant de temps trigaré a tenir aigua després de fer l’alta de subministrament?

  Si el teu habitatge o local té connexió d’aigua i només cal col·locar-hi el comptador, tindràs aigua en un màxim de 24 hores després de fer la contractació, sempre que la instal·lació reuneixi les condicions necessàries i ens facilitis l’accés a l’habitatge.

 • Què he de fer per canviar el titular del servei?

  En cas que es tracti d’un habitatge, necessitem les dades següents, tot i que en alguns municipis la documentació pot variar:

  • DNI, CIF o NIE del titular nou.
  • Escriptura de propietat, contracte privat de compra o contracte d’arrendament per acreditar que ets el llogater o el propietari d’aquest habitatge o local.
  • Autorització del propietari: en cas que en siguis l’inquilí, necessites una autorització del propietari, llevat que l’autorització consti explícitament al contracte d’arrendament.
  • Lectura del comptador. Si no la tenim, farem una estimació de la lectura.
  • Dades de domiciliació bancària (IBAN) i mandat SEPA del titular del compte en cas que vulguis domiciliar el rebut.
 • M’he mudat a un nou domicili. He de fer una alta nova o em puc subrogar al contracte que hi havia anteriorment al meu habitatge nou?

  En el cas de mudances, o quan un habitatge és ocupat per una persona diferent de la que va signar el contracte de subministrament, cal fer un canvi de titularitat o un nou contracte. Una subrogació és una gestió que pot formalitzar-se per defunció, separació de béns o fusió d’empreses. Comporta una subrogació directa de tots els drets i les obligacions de l’anterior contracte de subministrament i no suposa cap cost addicional.

 • He de permetre l’entrada al meu domicili del personal de l’empresa subministradora?

  Sí. Els sol·licitants d’un subministrament han de permetre a l’entitat subministradora la col·locació dels elements necessaris, així com permetre l’entrada al personal autoritzat i acreditat per l’entitat, perquè puguin fer totes les comprovacions relacionades amb el subministrament.

 • Qui s’encarrega de la connexió i la desconnexió dels comptadors?

  La connexió i la desconnexió del comptador o de l’aparell de mesura, la porta a terme l’entitat subministradora, que podrà precintar la instal·lació i és l’única autoritzada per treure’n el precinte.

 • On es col·loca la bateria de comptadors?

  Les bateries de comptadors divisionaris s’instal·len als locals o als armaris destinats exclusivament a aquest efecte. Els armaris han d’estar situats a la zona d’ús comú de la planta baixa de l’immoble i han de tenir accés directe des de l’entrada. S’instal·la una vàlvula de retenció a l’origen de cada muntant i al punt de connexió amb la bateria de comptadors divisionaris per impedir retorns d’aigua a la xarxa de distribució.

 • Quins tipus de comptadors o equips de mesura hi ha?

  Com a norma general, i per als immobles amb accés directe al carrer, el càlcul i el control de consums s’efectuarà mitjançant: Bateria de comptadors: quan hi ha més d’un habitatge o local, és obligatori instal·lar un comptador per a cada un, a part dels necessaris per als serveis comuns. Comptador únic o general: quan l'immoble o finca només té un habitatge o local, en subministraments provisionals per a obres.

 • Soc promotor d’habitatges. Puc sol·licitar una connexió de servei a l’aigua o al clavegueram?

  Per sol·licitar una connexió de servei a l’aigua o al clavegueram, necessites presentar la documentació següent perquè puguem fer un pressupost:

  • DNI, CIF O NIF
  • Plànol de situació de la finca
  • Plànols d’instal·lació de fontaneria i desguassos (per a sol·licituds de més d’un habitatge)
 • Com puc donar de baixa el servei d’aigua?

  Pots fer-ho a través dels nostres canals d' ajuda  presentant la documentació següent:

  • DNI o NIF
  • Lectura del comptador
  • Quan el sol·licitant no coincideixi amb el titular de la pòlissa, necessitem una còpia del DNI del titular i del sol·licitant i una “declaració d’autorització” signada pel titular.
 • Què he de fer per comprovar si tinc una fuita a casa?

  A continuació, t’indiquem els passos que has de seguir:

  • En primer lloc, has de localitzar el teu comptador d’aigua. Si el teu habitatge forma part d’un bloc de pisos, entra a la sala de comptadors de la finca. A la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del teu comptador.
  • Seguidament, comprova que el comptador funciona correctament. Per a això, deixa una aixeta oberta a casa teva o al teu local. L’agulla vermella de l’esfera gran o l’última xifra vermella del comptador (si és electrònic) s’ha de moure en sentit ascendent. Mantenint l’aixeta oberta, tanca la clau de pas del comptador i comprova que aquest no registri cap moviment.
  • Finalment, torna a obrir la clau de pas i tanca totes les aixetes de casa durant una hora, aproximadament. Observa si el comptador ha registrat consum d’aigua. Si és així, és molt possible que hi hagi una fuita a la instal·lació, ja que el comptador només registra consum si hi passa aigua
 • A qui he de trucar si tinc una fuita d’aigua?

  Si tens una fuita, t’has de posar en contacte amb un lampista o una empresa especialitzada, o bé comprovar si l’assegurança de llar cobreix aquest tipus de reparacions. Et recordem que la conservació i la reparació de qualsevol avaria a les instal·lacions interiors és responsabilitat de l’usuari.

 • A qui he de trucar si el meu desguàs o el de la comunitat té una avaria o una obstrucció abans d’arribar a la conducció del clavegueram general del carrer?

  Quan la connexió del clavegueram està obstruïda o avariada, sigui a la instal·lació interior o a la canalització del clavegueram, el responsable és el propietari de la finca o de l’habitatge que la utilitza. Cal evacuar les aigües brutes a la xarxa general d’abocaments o al clavegueram municipal. T’has de posar en contacte amb una empresa privada per desencallar les canalitzacions d’abocament de residus.

 • No tinc aigua a casa. Què faig?

  • En primer lloc, esbrina si la falta d’aigua afecta tots els punts d’aigua de casa teva. Si és així, contacta amb algun veí per saber si la incidència és general. Si no afecta els veïns, comprova que la clau de pas interior de casa teva estigui completament oberta.
  • A continuació, verifica que el comptador o l’equip de mesura tingui les dues claus de pas obertes (és a dir, girades completament a l’esquerra). Recorda que per localitzar el teu comptador d’aigua en un bloc d’habitatges, has d’entrar amb la clau universal a la sala de comptadors, que generalment és al portal o al vestíbul de la finca. A la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del teu comptador.
  • Si després d’haver fet aquestes comprovacions continues sense aigua, truca’ns al nostre telèfon d' averies i farem tot el possible per ajudar-te.
 • Han reparat recentment una avaria d’aigua al carrer i ara no tinc pressió suficient a casa. Què faig?

  De vegades, mentre es produeix una fuita o durant la seva reparació, és possible que la mateixa pressió de l’aigua pugui arrossegar petites partícules de sorra de les canonades generals i també de les particulars de la finca. Per sort, no es tracta de res greu. En la majoria dels casos, transcorreguts uns minuts després de la reparació de l’avaria exterior, hauria de restablir-se la normalitat en el subministrament i recuperar la pressió habitual. No obstant això, si continues sense la pressió habitual, truca’ns al nostre telèfon d' aveies i farem tot el possible per ajudar-te.

 • No tinc pressió d’aigua a casa. Què faig?

  • Comprova que la clau de pas interior de casa teva estigui completament oberta. Si tens instal·lat algun aparell reductor de pressió, comprova que funcioni correctament.
  • A continuació, verifica que el comptador o l’equip de mesura tingui les dues claus de pas obertes (és a dir, girades completament a l’esquerra). Recorda que per localitzar el teu comptador d’aigua en un bloc d’habitatges, has d’entrar amb la clau universal a la sala de comptadors, que generalment és al portal o al vestíbul de la finca. A la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del teu comptador.
  • Si després d’haver fet aquestes comprovacions continues sense pressió, truca’ns al nostre telèfon d'averies i farem tot el possible per ajudar-te.
 • No tinc pressió a l’aigua calenta de casa meva. Què faig?

  Recorda que l’empresa d’aigua només et subministra aigua corrent a través de la xarxa de distribució general. És a dir, es tracta d’aigua freda. Obre qualsevol aixeta de casa i comprova que l’aigua freda té la pressió habitual. Si no és així, revisa la clau de pas interior i que el comptador o l’equip de mesura tingui les dues claus de pas obertes (és a dir, girades completament a l’esquerra). Recorda que per localitzar el teu comptador d’aigua en un bloc d’habitatges, has d’entrar amb la clau universal a la sala de comptadors, que generalment és al portal o al vestíbul de la finca. A la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del teu comptador. Si, així i tot, continues sense tenir pressió a l’aigua calenta, contacta amb un lampista o amb la teva assegurança de la llar perquè verifiquin la instal·lació i el circuit de l’aigua calenta.

 • Què em cal per registrar-me a l’Àrea de clients?

  • Has de ser titular d’algun contracte de subministrament d’aigua de la nostra companyia i introduir al formulari les dades personals que et sol·licitem i que ens vas donar com a client, incloent-hi el número de contracte, el DNI o NIE i l’import de l’última factura.
  • Has d’introduir un nom d’usuari i una contrasenya que puguis recordar fàcilment i una adreça electrònica a la qual puguem enviar-te les comunicacions.
  • A partir d’aleshores podràs fer les gestions que necessitis amb nosaltres.
 • Necessito un duplicat de factura del meu subministrament: on puc dirigir-me?

  Pots fer-ho fàcilment i ràpidament mitjançant la nostra  àrea de clients, o també a través del nostre telèfon d’atenció al client. En aquest vídeo tutorial t'expliquem com fer-ho.

  • Descarregar les teves factures és molt senzill si t'has donat d'alta en l'Àrea de Clients de la web. Accedeix al teu compte i ves a la secció «Gestions online» del menú principal. Després clica l'opció «Descàrrega massiva de factures». Fes clic en la pestanya «Sol·licitar descàrrega» i omple els camps necessaris. Assigna el nom que vulguis a la descàrrega i indica el període temporal que necessites. També pots triar com vols seleccionar les factures, per document d'identitat o per número de contracte. Tot seguit, marca una a una les factures que vols descarregar i fes clic a «Continuar». Verifica que les factures seleccionades són les que necessites. Pots descarregar-les en un Excel amb el botó “Descarregar llistat”. Per a descarregar-les en PDF, fes clic a ‘Confirmar’ perquè es processi la teva sol·licitud. Rebràs un correu electrònic que t'avisarà que les factures s'han descarregat correctament. Si no veus el correu a la teva safata d'entrada, revisa la carpeta de correu brossa. A partir d'aquest moment ja tindràs les factures a la teva disposició a la pestanya ‘Descàrregues sol·licitades’ i podràs descarregar-les en format PDF. Amb la web, tot són avantatges.
 • Com puc pagar la meva factura?

  Disposem de diversos canals de pagament perquè tinguis la màxima flexibilitat:

  • Domiciliació bancària: canal de pagament més fàcil i còmode, utilitzat per la majoria de clients. Tan sols ens has de facilitar el número de compte bancari en format IBAN (2 lletres, 2 números de control i 20 números més) i el document SEPA firmat. Domicilia ara els teus rebuts còmodament a través de l’Àrea de Clients.
  • Apartat “Pagament de factures” d’esta mateixa pàgina web: pagament en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Et caldrà la informació següent: codi CPR, emissora, referència, identificació i import que es mostra en la part inferior de la factura, al costat del codi de validació del pagament. En aquest vídeo tutorial t'expliquem com fer-ho.
  • Pots pagar les teves factures des del web sense d’haver-te registrat a l’Àrea de Clients. És molt senzill, només cal que tinguis a mà la factura que vols pagar i seguir aquests passos: Ves a «El Teu Servei», en el menú principal, i selecciona «Pagament de factures». Accedeix a l’entitat bancària des de la part inferior de la pantalla. No cal ser client de l’entitat per a poder pagar. Selecciona «Pagar ara amb codi CPR i/o emissora» i emplena les dades que se sol·liciten. Les trobaràs en la part inferior de la factura: CPR, emissora, referència, identificació i import. Escriu les dades sol·licitades que trobaràs a la part inferior de la factura. Recorda que cal introduir-les sense guionets i que cal indicar-hi l’import exacte. Un cop hagis emplenat les dades, només faltarà que hi introdueixis la informació de la targeta bancària. Per acabar el procés, fes clic a «Pagar». També pots pagar les factures si t’has registrat a l’Àrea de Clients. Accedeix al teu compte i fes clic a «Les meves factures». Les factures pendents de pagament apareixen a la part inferior. Clica a «Veure factura online» i després en «Accions» i baixa la factura en PDF, ja que la necessitaràs després. Torna a la secció anterior, «Les meves factures». Clica a «Pagament online» i accedeix a l’entitat bancària. Selecciona l’opció «Pagar ara amb número de codi de barres». Per a introduir el codi d’identificació, observa la part inferior de la factura que has baixat. A sota del codi de barres trobaràs el nombre que has de copiar i enganxar al el camp requerit. Escriu la teva adreça electrònica d’usuari i clica a «Iniciar pago». Només falta introduir les dades de la targeta bancària i fer clic en «Pagar» per a finalitzar el procés. Amb el web, tot són avantatges.
  • Telèfon d’atenció al client
  • Desplaçant-te a alguna de les entitats col·laboradores que es mostren en la part inferior de la factura (Correus o entitats bancàries), podràs pagar en metàl·lic o amb targeta bancària, presentant el document amb el codi de validació bancària que t’hem fet arribar.
  • Desplaçant-te a les nostres oficines d’atenció al client, on només podràs pagar amb targeta de crèdit o dèbit, o sol·licitar un document de pagament per a pagar en efectiu en les nostres entitats col·laboradores.
 • Com puc emetre algun document de pagament d’alguna de les meves factures?

  En aquest vídeo tutorial t'expliquem com fer-ho.

  • En primer lloc, per sol·licitar el document de pagament d'una factura pendent, has d'accedir al teu compte a l'àrea de clients i anar a la secció del menú “Gestions online”. Un cop hi hagis accedit, podràs visualitzar les gestions que pots fer, classificades per grups segons la tipologia. Seguidament, selecciona l'opció “Documents de pagament”, que és dins el grup de "Gestions, Factures i pagaments”. A continuació, selecciona el contracte que conté les factures pendents de pagament i fes clic a “continuar”. En el següent pas selecciona les factures de les quals necessites el document i prem el botó “Generar document de pagament”. A continuació, s'obrirà que permet que permet cancel·lar l'operació o confirmar-la fent clic al botó “generar document”. Finalment, fes clic al botó “descarrega document de pagament” per a generar el PDF del document, que es desarà al teu ordinador i estarà disponible per imprimir-lo quan calgui. Amb el web, tot són avantatges!