Consum

Consumo genérico

Subministrem a més de 54.000 habitants

Garantim un consum
estable i de qualitat

 

Els avenços i les millores dutes a terme a les xarxes de distribució en els darrers anys han permès reduir el volum d’aigua no registrada. Si el rendiment tècnic hidràulic, que és l’indicador utilitzat per mesurar l’efectivitat de les xarxes de distribució, està per sobre del 65% indica un manteniment correcte de les xarxes de distribució.

Actualment, a Comaigua hem aconseguit establir el nostre rendiment tècnic hidràulic al 74%, minimitzant les pèrdues d’aigua i garantint un subministrament estable i de qualitat

Consum 2017

4.950.040

m3

Consum 2016

4.719.492

m3

Consum 2015

4.597.015

m3

Consum 2014

4.414.028

m3

Consum 2013

4.449.582

m3