Clavegueram

Publicador de continguts

groupid: 101404, currentGroupId: 101404

La xarxa de clavegueram

 

L’aigua residual és conduïda a la xarxa de clavegueram una vegada que ha estat utilitzada per als seus diferents usos a les llars i les empreses. Aquest sistema facilita la recollida d’aquestes aigües residuals i pluvials, i, a més, en possibilita el transport fins a les diverses estacions depuradores. Les estacions de bombament són necessàries per impulsar l’aigua residual a les plantes de depuració.

A Comaigua tenim molt present el futur. Per això impulsem sistemes innovadors per a una gestió sostenible d’aigües pluvials i d’aigües depurades, amb l’objectiu d’evitar el deteriorament mediambiental que pot arribar a causar l’aigua contaminada.

Selecciona el teu municipi per saber més sobre el servei de clavegueram.