Assesssorament i consultoria

ASSESSORAMENT I CONSULTORIA

Recursos alternatius, assessorament i consultoria 
 

  • Fem estudis d’aprofitament d’aigües regenerades per al reg o per a altres finalitats.
  • Recuperació de captacions antigues en desús per a usos com el reg de zones verdes o la neteja viària, així com assessorament en la recerca de fonts de subministrament noves mitjançant l’elaboració d’estudis hidrogeològics.
  • Estudis d’eficiència de captacions, instrumentació i, si cal, inspecció o neteja de reixes de captació.
  • Implantació de tecnologia (telecontrol i automatismes) i manteniment de les diverses captacions d’aigua dels municipis. Diagnosi del funcionament d’estacions de bombament d’aigües.
Si t’interessen els nostres serveis d’assessorament i de consultoria posa't en contacte amb nosaltres .