Dades significatives

DADES SIGNIFICATIVES

Serveis per al cicle integral de l’aigua

A Comaigua gestionem la teva aigua

 

 

Des de Comaigua actualment oferim el servei integral a 8 municipis del Baix Camp, i gestionem 13 EDAR i 4 ETAP.

Treballem per aconseguir l’excel·lència en el servei, amb un equip humà format per 60 persones que disposa de les tecnologies més avançades i duu a terme una gestió adequada del coneixement per tal de donar resposta i adaptar-se a les necessitats de tots els nostres clients, així com per dur a terme un ús sostenible dels recursos d’aigua disponibles.

 • Magnituds de serveis el 2017

  Magnituds del servei d’aigua i clavegueram el 2017

  Magnitud  Valor
  Km de xarxa d’aigua potable 510
  Metres cúbics d’aigua subministrada 4.950.040
  Clients  43.000
  Habitants 54.000
  Habitants estacionals 161.000
  Km de xarxa de clavegueram 370

  Magnituds del servei de depuració el 2017

   Magnitud Valor
  Km de col·lectors 40
  EBAR en alta 26
  Emissaris submarins 7
  Habitantes equivalentes  171.273