Protecció de dades

Protección de datos

 • Política de Protecció de dades de clients i usuaris del servei de COMAIGUA

  1.    Quina finalitat té aquesta Política de Protecció de Dades Personals?

  Aquesta política de privacitat té per objecte donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals dels nostres clients i d'aquelles persones que es posen en contacte amb la companyia en relació amb els mateixos, i en aquest sentit, la present política resulta aplicable, a:

  1.  Persones que mantenen un contracte o pòlissa en vigor amb COMAIGUA per a la prestació d'algun servei. Client o abonat del servei.
  2.  Persones que contacten amb COMAIGUA per realitzar gestions pre-contractuals (sol·licitar una alta, sol·licitar un canvi de titularitat, o una subrogació o una nova escomesa a un nou punt de subministrament).
  3.  Persones que contacten amb COMAIGUA per informar incidències de el servei, realitzar consultes, formular queixes o reclamacions de qualsevol tipus sense mantenir una relació contractual amb aquesta entitat (per exemple, fer una consulta sobre condicions generals de el servei, notificar una fuita a la via pública, comunicar una avaria, denunciar fraus dels que tinguin coneixement, etc.).
  4. Finalment, també fa referència a aquelles persones, tercers diferents del client que les dades figuren en un expedient de contracte per haver estat informats pel propi client o pel mateix interessat, com, per exemple, autoritzats pel titular per realitzar gestions en el contracte, com a contacte per a notificacions, com inquilins de l'immoble, o aquells que les seves senyes de cobrament estan indicades en el contracte per al pagament de rebuts.

   

  2.    Qui és el responsable de les dades que facilita?

  El responsable del tractament de les seves dades personals és COMAIGUA, S.L. (en endavant, “COMAIGUA”), amb domicili al carrer del Raval de Gràcia, núm. 38, de Cambrils i NIF núm. B-43827971, empresa dedicada a la prestació de serveis relacionats amb la gestió d’aigua potable.


  3.    Quin tipus de dades recull COMAIGUA?

  Segons la gestió que realitzi, COMAIGUA recollirà les dades de caràcter personal:


  i.    Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon, correu electrònic, etc.), i informació sobre el immoble per al qual es gestiona o es pretén gestionar un contracte aigua i/o clavegueram i/o depuració, (direcció, etc.,) dades biomètriques, dades econòmiques dades bancàries facilitades pel client o per persona autoritzada. Aquestes dades són necessàries per a la correcta prestació el servei.

  ii.    Dades de consum i dades tècniques del servei contractat. Aquestes dades són necessàries per a la correcta prestació el servei.

  iii.    Diferents dades facilitades voluntàriament per vostè al posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (efectuar una reclamació, per comunicar una emergència, per consultar un dubte, etc.). Aquesta informació és necessària per poder gestionar i respondre la petició que realitza.

  iv.    Dades de terceres persones que el client o el mateix tercer faciliten voluntàriament a COMAIGUA i que quedaran integrats en l'expedient de contracte. Aquestes dades s'utilitzen per a la correcta prestació el servei. (Exemple: dades de contacte d'un tercer per a notificacions, dades de tercers que són autoritzats pel client per a realitzar gestions diverses en el seu nom en realització amb el seu contracte).

  En el cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, qui els facilita garanteix que ha informat a aquest tercer d'aquesta Política de Privadesa i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a COMAIGUA amb les finalitats assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

  v.    Dades relacionades amb la navegació que es realitza per la pàgina web corporativa de COMAIGUA i/o per l'Oficina Virtual i dades facilitades per l'usuari a través de la web o de l'Oficina Virtual:

  • Dades relacionades amb la navegació que es realitza per la pàgina web corporativa de COMAIGUA i/o per l'Oficina Virtual: Visitar pàgina la web de COMAIGUA i navegar per les seves diferents seccions no requereix que es faciliti cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que realitza (que no sempre ens permetrà identificar a l'usuari) a través de cookies instal·lades en el seu equip. Si us plau, consulti més detalls sobre aquesta matèria en la nostra Política de Cookies en https://www.comaigua.cat/politica-de-cookies

   

  •  Dades facilitades per l'usuari en realitzar gestions i tràmits a través de la web corporativa de COMAIGUA i/o a través de l'Oficina Virtual. L'usuari de la Web pot realitzar diferents tràmits i gestions per a les quals en alguns casos no serà necessari que es registri (“tràmits de la Web pública”). D'altra banda, qui sigui client del servei podrà registrar-se en l'Oficina Virtual i realitzar tots els tràmits i gestions habilitats (“tràmits de l'Oficina Virtual”). Per a donar-se d'alta en l'Oficina virtual el client ha d'acceptar les seves condicions d'ús (consulti les Condicions d'ús de l'Oficina Virtual en https://www.comaigua.cat/registro)

   

   

  4.    Tràmits relacionats per un tercer o en nom d’una empresa i per Administradors de Finques.


  Com a norma general, tots els tràmits i gestions que comportin un tractament de dades personals es realitzaran per una persona en el seu propi nom i en aquest cas facilitarà únicament dades personals dels quals és titular. No obstant això, s'admetrà que l'Usuari faciliti dades d'un tercer sempre que: (i) hagi obtingut les dades de manera lícita; (ii) hagi informat l'afectat, quan escaigui, del tràmit o consulta que realitzarà, i (iii) compti amb un interès legítim per a dur a terme la gestió que inicia. En aquest sentit, es podran efectuar gestions en nom de tercers en el cas de:

  •  Persona amb autorització expressa del titular.
  •  Representants o persones de contacte de persones jurídiques que actuïn en nom d'aquestes.
  • Administradors de Finques degudament col·legiats, actuant en nom de comunitats de propietaris i altres clients.

   

  Les dades personals dels representants, persones de contacte i Administradors de Finques es tractaran, sobre la base de l'interès legítim (d'acord amb el que es disposa en l'article 19 de la Llei Orgànica 3/2018), amb l'única finalitat de gestionar la petició efectuada en nom d'un tercer


  5.    Per a què utilitzem les seves dades personals i quina és la base de legitimació?


  Utilitzem les seves dades amb les següents finalitats i amb la següent base legitimadora segons el cas:

  i.    Gestionar el servei de proveïment d'aigua i/o clavegueram i/o depuració que ha contractat. Realitzem diferents gestions necessàries per a prestar el servei contractat, com, per exemple: lectures periòdiques, emissió de factures, informació al client sobre els consums efectuats per diferents mitjans, cobrament de factures, etc.

  • El tractament d'aquestes dades és necessari per a mantenir la relació contractual amb els nostres clients.

  ii.    Gestionar i solucionar les incidències del servei. COMAIGUA duu a terme tasques de detecció de fugides, control de fraus en el subministrament i balanç hidràulic amb l'objectiu de garantir una adequada gestió de l'aigua i el correcte funcionament i rendiment de la xarxa.

  • COMAIGUA té un interès legítim a tractar les seves dades personals dels seus clients per a detectar fugides i evitar fraus en el subministrament. D'altra banda, el tractament de les dades relatives al servei contractat és necessari per a mantenir la relació contractual amb els seus clients.

  iii.    Atendre les sol·licituds que Vostè voluntàriament ens efectuï (entre altres, reclamacions, consultes de dubtes, anomenades d'emergència, etc.).

  • El tractament d'aquestes dades és necessari per a mantenir la relació contractual amb els nostres clients. En el cas de no clients, el tractament es basa en el consentiment atorgat en contactar amb nosaltres voluntàriament per a fer qualsevol comunicació.

  iv.    Gestionar la signatura de documents a través del procés de signatura OTP SMS (One Time Password). Durant el procés de signatura OTP SMS, es vincula l’operació de signatura amb el signant a través del número de telèfon mòbil facilitat pel client i amb el contingut a través de l’algoritme de càlcul de l’OTP.

  v.    Realitzar estudis estadístics i/o enquestes de satisfacció a clients en relació amb el servei contractat, que ens ajudin a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats.

  • Estudis estadístics. Realitzem estudis estadístics per a millorar els nostres serveis al client o dissenyar noves funcionalitats. Per exemple, avaluem els nivells de satisfacció, determinarem mitjanes periòdiques de consum i preveiem la demanda d'aigua en diferents zones o municipis.Aquest tractament té com a base legal l'interès legítim de COMAIGUA a tractar les seves dades personals dels seus clients i, en particular, la seva opinió sobre el servei i la informació sobre el consum i les avaries que puguin sofrir, per a generar estudis estadístics o agregats que permetin millorar els serveis.

   

  • Enquestes de satisfacció. Així mateix, realitzem als nostres clients, enquestes de satisfacció relacionades amb el servei contractat, per al que podríem posar-nos en contacte amb els clients a través de telèfon i correu electrònic. En cap cas es prendran mesures que l'afectin de manera individual i les seves dades personals seran anonimitzades. Aquest tractament té com a base legal l'interès legítim. COMAIGUA considera que aquesta finalitat és compatible amb la finalitat del servei contractat, ja que existeix una relació entre totes dues finalitats (realitzem enquestes de satisfacció per a poder prestar-li un millor servei). Entenem, d'altra banda, que els nostres clients poden esperar raonablement que la seva informació personal es tracti per a aquesta finalitat.

   

  vi.    Gestionar l’accés i utilització de l’Oficina Virtual.

  • El tractament d'aquestes dades es basa en l'existència d'una relació contractual amb el client i en el seu consentiment. D'una banda, l'Oficina Virtual és un mitjà de contacte posat a disposició només de clients amb un contracte vigent amb COMAIGUA. L'Oficina Virtual permet al client gestionar les seves dades i consultar les seves dades de contracte (consums, factures…) realitzar peticions... D'altra banda, l'alta en l'Oficina Virtual exigeix un acte afirmatiu clar que reflecteixi el consentiment del client al tractament de les seves dades personals en sol·licitar l'alta i acceptar les corresponents Condicions d'ús de l'Oficina Virtual.

  vii.    Realitzar enquestes no relacionades amb el servei per a conèixer la percepció que els nostres clients tenen sobre COMAIGUA o sobre el Grup SUEZ, mentre duri el seu contracte i sempre que ens atorgui el seu consentiment. La informació així recaptada serà utilitzada exclusivament per a obtenir valors estadístics o agregats.

  • El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el consentiment atorgat pel client. En tot moment podrà revocar el consentiment prestat contactant amb COMAIGUA a través de qualsevol mitjà.

  viii.    Oferir o remetre als nostres clients, informació comercial relacionada amb els serveis contractats que gestiona COMAIGUA, així com sobre activitats i esdeveniments relatius a aquest sector, sempre que ens atorgui el seu consentiment. Si el client ens autoritza a això, podrem enviar-li aquestes comunicacions promocionals fins i tot per mitjans electrònics.

  • El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el consentiment atorgat pel client. En tot moment podrà revocar el consentiment prestat contactant amb COMAIGUA a través de qualsevol mitjà.

  ix.    Elaboració d'un perfil sobre el client mitjançant la realització d'un seguiment continu del seu consum d'aigua, així com utilitzar altres dades que ens hagi facilitat, per a oferir-li promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l'aigua i sempre que ens atorgui el seu consentiment. Per a això s'utilitzarà, entre altres, les seves dades de telelectura, permetent entre altres coses conèixer en temps real el consum d'aigua que realitza.

  • El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el seu consentiment atorgat pel client. En tot moment podrà revocar el consentiment prestat contactant amb COMAIGUA a través de qualsevol mitjà.

   

  Elaboració d’un perfilat dels nostres clients per millorar les accions dirigides a gestionar el cobrament de deute. Per això s’utilitzaran variables objectives tals com número de factures impagades, import del deute dels clients o antiguitat dels impagaments d’un contracte que es consideren dades personals. Aquest tractament té coma  base legal l’interès legítim de la companyia. 

  6.    Qui pot accedir a les seves dades de caràcter personal?


  Addicionalment, COMAIGUA compta amb prestadors de serveis per a la realització d'algunes tasques pròpies del contracte que en el seu cas hauran d'accedir a les seves dades per a poder realitzar la gestió que sol·licita. Aquests prestadors tindran la condició d'Encarregats del tractament d'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i únicament tractaran les dades personals conforme a les instruccions de COMAIGUA. En cap cas utilitzaran les dades personals de l'Usuari per a finalitats pròpies o diferents als detallats en aquesta Política.

  Per eficiència del servei, alguns dels nostres proveïdors estan ubicats en països  situats  fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, estant ubicats en EEE, comparteixen la informació amb altres entitats ubicades fora d’aquest territori. COMAIGUA garanteix que:

  • Les transferències es realitzen a països els quals la Comisió Europea ha declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l’europeu. 
  • En absència d’aquesta declaració d’adequació (en l’actualitat, només es realitzen transferències a EEUU en aquestes circumstàncies), s’han signat les Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió.

   

  Es pot consultar aquesta informació a la pàgina de la AEPD: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales 

  Per més informació, contactar amb el Delegat de Protecció de dades de COMAIGUA

  7.    A qui comuniquem les seves dades?


  COMAIGUA no comunica les seves dades personals a tercers, tret que Vostè ho consenti o que estiguem obligats per una llei.


  Quan sigui necessari el seu consentiment per a comunicar les seves dades personals a tercers, en els formularis de recollida de dades l'informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o sectors d'activitat dels possibles cessionaris de les seves dades personals.
  COMAIGUA sí que podria estar obligada a comunicar en alguns casos dades d'usuaris, es tracti o no de clients, a les Administracions competents titulars de serveis o de conceptes tributaris associats als serveis que presta quan sigui requerida per a això, o quan la comunicació resulti necessària per a atendre la sol·licitud o consulta, o quan sigui necessari per a gestionar judicialment una situació de frau.


  En particular, COMAIGUA està obligada per disposició legal a comunicar les dades personals dels seus clients a les següents entitats que, entre altres, podran utilitzar-los per a:

  Entitat Finalitat Aquesta comunicació és legal segons...
  Ajuntament del municipi en què es té contractat el subministrament d’aigua, l’entitat local titular del servei o l’organisme local de caràcter supramunicipal titular del servei.

  Per a la fiscalització del servei públic que fa el titular del servei.

  En els municipis on juntament amb la factura de l’aigua recapten taxes en benefici d’entitats locals, per a la gestió d’aquests tributs.

  Estem obligats a fer aquesta cessió per l’article 248.bdel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis; per la normativa local que regula el servei municipal de proveïment, pel reglament del servei i/o per l’ordenança corresponent, en cada cas.

  Hi estem obligats per les ordenances reguladores de cada una de les taxes aprovades per cada municipi o organisme competent.
  Serveis socials municipals o comarcals segons les competències de cada municipi. Per confirmar, amb els serveis socials, abans de dur a terme un possible tall de subministrament, que no hi ha una situació de risc d’exclusió residencial o vulnerabilitat. Estem obligats a fer aquesta cessió de dades d’acord amb l’article 6.4 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
  Agència Catalana de l’Aigua Per al control del tribut que recaptem en la factura de l’aigua per compte de l’Agència Catalana de l’Aigua (cànon de l’aigua). Estem obligats a fer aquesta cessió por la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
  Institut Català del Sòl Per a la gestió de les fiances que recaptem en les factures de contractació, per compte de l’Institut Català del Sòl, organisme de la Generalitat de Catalunya. Hi estem obligats per la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, i pel Decret 147/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el dipòsit de fiances.
  Agència Tributària (AEAT) Per enviar a l’AEAT, en un màxim de quatre dies hàbils, el detall de les factures emeses i rebudes.  Sistema de subministrament immediat d’informació (SII), regulat en l’RD 596/2016, de 2 de desembre, i per l’Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig.
  Agència Tributària (AEAT) Per dur a terme la liquidació del model 347 (model informatiu anual en què s’especifica la suma d’operacions fetes amb un client o proveïdor superiors a 3005,06 €). Obligació per l’AEAT - Operacions amb tercers.
  Autoritat judicial o Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat Per enviar dades a fi de localitzar una persona mitjançant sol·licitud judicial/policial prèvia. Informació sol·licitada per l’Administració pública. 
  Administració de Justícia  Per a reclamacions judicials.  Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, i Reial decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s’aprova la Llei d’enjudiciament criminal.

   

  8.    Per quant temps conservem les seves dades?


  Les dades de clients es conservaran mentre es mantingui la relació contractual per a poder gestionar-la adequadament. Una vegada finalitzada aquesta relació (transcorreguts els terminis de l'operativa de cobrament de rebuts pendents i resolts conflictes oberts en relació amb el servei) haurem de conservar les seves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què poguessin existir qualssevol responsabilitats legals derivades de serveis facilitats o dels tractaments realitzats.


  Les dades de no clients facilitats per a altres gestions (consultes, comunicacions de fraus…) es conservaran pel temps que resulti necessari per a gestionar la seva sol·licitud, més un període addicional a l'efecte d'atendre possibles responsabilitats legals derivades la mateixa.


  En cas que hagi autoritzat l'enviament de comunicacions comercials, mantindrem les seves dades fins al moment en què ens indiqui que vol deixar de rebre les nostres ofertes, fins i tot encara que hagi finalitzat la relació contractual amb nosaltres.

  9.    Quin son els seus drets en matèria de protecció de dades i com pot exercitar-los?

  La Llei li reconeix els següents drets en matèria de protecció de dades:

  Dret Contingut
  Accés Podrà consultar les seves dades personals incloses en les bases de dades de COMAIGUA.
  Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incomplets.   
  Supressió

  Podrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals. 

  Oposició Sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes.
  Limitació del tractament 

  Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:

  • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les seves dades.
  • Quan el tractament és il·lícit, però Vostè s'oposa a la supressió de les seves dades.
  • Quan COMAIGUA no necessiti tractar les seves dades, però Vostè els necessiti per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

   

  • Quan Vostè s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.
  Portabilitat  Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat, així com a transmetre'ls a un altre responsable.

   

  Per exercir els anteriors drets, o revocar el consentiment prestat, serà suficient que ens enviï la seva sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans:

  • Dirigint una carta per correu postal a la direcció: C/ Raval de Gràcia, 38, 43850 Cambrils.
  • A través del “Contacte” de la nostra web: www.comaigua.cat/contacta 

   

  Serà necessari aportar fotocòpia del D.N.I. o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. En cas que s'actuï a través de representació legal haurà d'aportar-se, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant.

  COMAIGUA contestarà al més aviat possible i en tot cas dins del termini d'un mes a les sol·licituds rebudes. El termini podrà prorrogar-se fins a dos mesos més tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes. En aquest cas COMAIGUA informarà l'interessat sobre aquesta circumstància indicant els motius de la dilació.

  L'exercici de drets és gratuït. No obstant això, COMAIGUA es reserva el dret de cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu. En aquest cas, d'acord amb el RGPD, COMAIGUA podrà optar directament per no contestar a la sol·licitud rebuda.

  Addicionalment COMAIGUA ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar si té qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per qualsevol dels següents mitjans:

  • Correu electrònic: dpo@comaigua.cat 
  • Correu Postal: C/ Raval de Gràcia, 38, 43850 Cambrils. A/A de la Delegada de Protecció de Dades.

   

  La seva reclamació s'investigarà de manera confidencial i rebrà una resposta del nostre Delegat de Protecció de Dades.

  En tot cas, com a afectat o interessat, pot presentar una denúncia davant l'autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Agència Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

 • Política de videovigilància i control d'accés

  La present política descriu el tractament que realitza COMAIGUA, S.L. de les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància i del llocs i dispositius de control d’accés a oficines o instal·lacions del servei.

  I.    ¿Qui és el responsable de les dades recollides?

  El responsable de les dades de caràcter personal és COMAIGUA, S.L., amb domicili al carrer del Raval de Gràcia, núm. 38, de Cambrils.

  En cas que tingui algun dubte o consulta en relació al tractament de les seves dades de caràcter personal, posis en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (“DPO”) al correu electrònic dpo@comaigua.cat, o a la direcció postal: domicili al carrer del Raval de Gràcia, núm. 38, de Cambrils.

  El DPO és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades i les polítiques corporatives de privacitat en relació als tractaments efectuats per COMAIGUA, S.L., incloent els relatius a videovigilància i control d’accés. 

  II.    ¿Per a que utilitzem les seves dades personals?

  Recollim diferents dades personals, que vostè trobarà detallades en l’apartat següent, amb la finalitat principal de garantir la seguretat de les nostres instal·lacions i, en particular: 

  • Les dades recollides mitjançant el sistema de videovigilància són tractades per garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben en les nostres instal·lacions. 
  • Les dades recollides mitjançant els nostres sistemes de control d’accés son tractades per: 
   • Facilitar l’accés a les oficines, zona de treball i àrees restringides. 
   • Assignar la corresponent targeta d’accés.
   • Portar un control de les entrades efectuades per personal extern i visitants. 
   • Garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions. 

  III.    ¿Quin tipus de dades personals tractem?

  • Dades identificatives (nom, DNI, empresa a la que pertany, persona a la que visita, etc.). Li sol·licitarem aquestes dades quan vostè es presenti al mostrador de recepció, a fi d’atorgar-li un targeta de visita per accedir a l’edifici. 
  • Dades generades per la seva targeta d’accés. Cada cop que passi la seva targeta pel torn d’accés quedarà emmagatzemada l’hora d’entrada/sortida. 
  • Gravacions d’àudio i vídeo. En romandre dins del camp de gravació de les càmeres de videovigilància instal·lades al nostre edifici, la seva imatge pot ser gravada. No existeix cap càmera oculta. Totes les càmeres es troben senyalitzades. 

  IV.    Legitimitat del tractament

  Tractem les seves dades personals en base a l’interès públic per a garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.  

  V.    ¿Amb qui compartim les seves dades?

  No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. En cas que detectem que s’ha produït un incident de seguretat o tinguem indicis de la comissió d’algun delicte (furts, material destrossat, agressió a persones, etc...), les dades recollides per les nostres càmeres de videovigilància i sistemes de control d’accés seran posades a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutges i Tribunals competents. 

  VI.    Quant de temps conservem les seves dades?

  Les dades recollides es suprimeixen en un termini màxim de 30 dies (a comptar des de l’enregistrament). Excepcionalment, COMAIGUA, conservarà una còpia de les dades durant un termini superior si s’ha produït un incident de seguretat o existeixin indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori). 

  VII.    Els seus drets

  La normativa vigent de protecció de dades li reconeix diferents drets: 

  • Dret d’accés a les seves dades i obtenir una còpia de les mateixes.
  • Dret de supressió o rectificació.
  • Dret a la limitació del tractament.
  • Dret d’oposició 
  • Dret de portabilitat d’aquelles dades que ha facilitat. 

  Si us plau, tingui en compte que, encara que vostè pot exercir qualsevol dels drets previstos en la normativa, les especials característiques del tractament regulat en aquesta política no ens permeten respondre positivament la seva petició en tots els casos. Per exemple, no podem rectificar una gravació de videovigilància o un log o registre d’accés en el que es mostra automàticament la seva hora d’entrada en les nostres instal·lacions. 

  Vostè té dret a presentar una reclamació davant el DPO en cas de que consideri que s’ha fet un tractament incorrecte de les seves dades de caràcter personal. La seva reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebrà una resposta del nostre DPO.

  Per exercir els seus drets ens pot contactar a través dels següents mitjans:

  • Dirigint una carta per correu postal a la direcció: domicili al carrer del Raval de Gràcia, núm. 38, 43850 de Cambrils 
  • A través del “Contacte” de la nostra web: www.comaigua.cat/contacta  

  En tot cas, com a afectat o interessat, pot presentar una denúncia davant l'autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Agència Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).
   

 • Política de protecció de dades relativa al control de temperatura en accessos

  Qui és el responsable del tractament de les dades personals?
  El tractament de les dades personals relatives a la presa de temperatura amb termòmetres per part dels empleats és responsabilitat de COMAIGUA, S.L. (d’ara endavant, “COMAIGUA”), amb domicili al Raval de Gràcia, 38, Cambrils, i B-43827971.

  Quines dades es tracten?

  Es tractarà la temperatura corporal dels interessats. L’empleat es prendrà la temperatura; únicament haurà de manifestar si supera els 37,5 °C, segons el protocol del qual ha estat informat; i comunicar-ho a Recursos Humans (RH) i Prevenció de Riscos Laborals (PRL). 

  Amb quina finalitat es tractaran les dades personals? 

  Les dades de temperatura corporal seran tractades, únicament i exclusivament, amb la finalitat de no permetre l’accés a les instal·lacions de COMAIGUA a les persones que superin determinada temperatura, a fi de protegir la seguretat i la salut en l’entorn laboral durant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, seguint les indicacions del Departament de Seguretat i Salut Laboral de COMAIGUA, i contribuir, així mateix, a la contenció de la malaltia.

  Durant quant temps es conservaran?

  Les dades facilitades per l’empleat seran conservades durant el termini necessari per fer la comprovació pertinent, i posteriorment seran eliminades. 

  Excepcionalment, COMAIGUA conservarà una còpia de les dades durant un termini superior quan, en el mateix moment del registre, s’hagi produït una reclamació de l’interessat amb motiu de la denegació de l’accés a la instal·lació o edifici. En aquest supòsit, les dades es conservaran únicament durant el termini de temps necessari per atendre la reclamació o l’exercici de les accions que se’n puguin derivar, i posteriorment seran eliminades.

  Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

  La base legal per al tractament de les dades personals és: i) donar compliment a l’obligació prevista als articles 14 i 18 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en virtut dels quals la companyia ha d’implantar tots els mitjans necessaris per garantir la seguretat i la salut dels seus empleats i altres persones externes a les seves instal·lacions i edificis; i ii) la necessitat de protegir l’interès vital de l’interessat o d’altres persones físiques.

  Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les dades personals?
  COMAIGUA ha implantat mesures perquè únicament els empleats es prenguin la temperatura, sense implicacions de tercers. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per, posteriorment i una vegada hagi comunicat aquella dada a RH i PRL, garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés o alteració il·lícits. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

  Comunica COMAIGUA les dades personals a tercers?

  Només es comunicaran les dades personals a tercers si és necessari fer-ho per donar compliment a obligacions legals, com ara comunicacions a les autoritats sanitàries en cas que ho requereixin.

  Hi ha altres entitats que puguin tenir accés a les dades personals? 

  La companyia disposa de diversos proveïdors que assisteixen els empleats i externs en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les dades personals, i als quals s’exigeix el compliment estricte de la normativa de protecció de dades, mitjançant la subscripció del corresponent contracte d’encarregat de tractament.

  Quins són els drets en matèria de protecció de dades i com es poden exercitar?

  La llei reconeix els drets següents en matèria de protecció de dades, aplicables tant a l’empleat com a l’extern:

  Dret Contingut
  Accés Podrà consultar quines dades personals tenim.  
  Supressió Podrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals.  
  Oposició Podrà sol·licitar que no tractem les seves dades personals per a algunes finalitats concretes.
  Limitació

  Podrà sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies.

  Autoritat de control En tot cas, com a interessat, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per defensar els seus drets, i ho pot fer a través de la pàgina web www.aepd.es

   

  Per exercitar aquests drets, fer una consulta o plantejar dubtes sobre el tractament de les dades personals, n’hi ha prou d’enviar una comunicació al delegat de protecció de dades de COMAIGUA per correu electrònic a l’adreça dpo@comaigua.cat, o bé mitjançant el correu postal a l’adreça: Raval de Gràcia, 38, Cambrils, a l’atenció del delegat de protecció de dades de COMAIGUA, S.L., amb la referència “Protecció de dades”.