Plans directors

PLANS DIRECTORS

Plans directors d’aigua i clavegueram
 

  • Fem l’anàlisi, la modelització i la diagnosi de l’adequació de les instal·lacions del servei, determinant marges de validesa i dèficits.
  • Proposta d’ampliacions i de millores de les instal·lacions requerides per necessitats actuals o previsibles en el futur.
  • Proposta d’optimització de l’aprofitament de la infraestructura existent.
  • Valoració econòmica de les actuacions.
  • Proposta d’un programa d’actuacions i de prioritats.
Si t’interessen els nostres serveis de plans directors d’aigua i clavegueram,  posa’t en contacte amb nosaltres.