Captació i potabilització

Publicador de continguts

L'origen de l'aigua

L'origen de l'aigua potable
 

La captació és el procés d'obtenció de l'aigua de la font natural. Les més habituals són les aigües subterrànies (pous) i les aigües superficials (rius i llacs, regulats sovint per embassaments i preses), però de vegades s'utilitza l'aigua de mar prèviament dessalada.

Un cop que l’aigua és captada, la fem arribar a diverses instal·lacions de tractament i posteriorment la distribuïm per la xarxa fins arribar amb la màxima qualitat a les llars dels ciutadans i ciutadanes. Per a la companyia és essencial garantir l’abastament d’aigua potable a llars i empreses, motiu pel qual treballem sempre en la gestió integral dels recursos i en la millora de l’eficiència en la gestió sostenible de l’aigua.

Selecciona el teu municipi i consulta d’ón procedeix l’aigua, També pots obtenir informació sobre l’origen de l’aigua i el seu tractament a la pàgina web del SINAC (Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum).

Publicador de continguts

Publicador de continguts