Captació

Editor de continguts

Pous, embassaments i preses

L’origen de l’aigua potable

 

La captació és el procés d’obtenció de l’aigua de la font natural. Les més habituals són les aigües subterrànies (pous) i les aigües superficials (rius i llacs, regulats sovint per embassaments i preses), però de vegades s’utilitza l’aigua de mar prèviament dessalada.

Per a Comaigua és bàsic garantir el proveïment d’aigua potable a llars i empreses. Les claus per a l’administració correcta de l’aigua són la recerca de noves fonts, la gestió integral dels recursos i la millora de l’eficiència en la gestió sostenible de l’aigua.

Selecciona el teu municipi per saber més sobre la captació del servei d'aigua.

Editor de continguts

Editor de continguts