Bonificacions i fons social

Publicador de continguts

Treballem per millorar el teu municipi

Hi ha ajuts per als ciutadans
 

A Comaigua som sensibles a les dificultats que tenen algunes persones per fer front a les despeses bàsiques de la llar. Per tant, ja fa anys vam crear diversos instruments de suport per a aquelles persones en situació de vulnerabilitat: els fons socials o els fons de solidaritat, les tarifes socials i els compromisos de pagament sense interessos.

 • Fons de Solidaritat

  Què és?

  El Fons de Solidaritat és un ajut que aporta Comaigua per cobrir les factures de l’aigua impagades de persones vulnerables, amb l’objectiu de contribuir a superar la situació de risc en què estan.

  S’aplica sobre la totalitat o una part de la factura de l’aigua i és compatible amb altres bonificacions.

  L’aplicació del Fons queda supeditada a la vigència d’un conveni establert entre l’ajuntament (o el consell comarcal, en funció del municipi) i Comaigua.

  Qui se’n pot beneficiar?

  Es poden acollir al Fons de Solidaritat les persones que estan en situació de vulnerabilitat econòmica o en risc d’exclusió, i els serveis socials assignats a cada municipi valoraran cada cas.

  Com se sol·licita i quina documentació cal aportar?

  Per sol·licitar l’ajut, cal adreçar-se als serveis socials assignats de cada municipi. Un cop avaluat cada cas, els mateixos serveis socials tramiten l’ajut amb Comaigua.

 • Tarifa social

  La tarifa social és una reducció de l’import del servei de l’aigua per a col·lectius vulnerables. L’ajuntament l’aprova i estableix les condicions per poder-s’hi acollir.
 • Compromisos de pagament sense interessos

  Es tracta d’acords de finançament negociat sense interessos del deute per a aquelles persones que tenen dificultats per pagar però que no estan considerades com a vulnerables per part dels serveis socials i que volen fer front a les despeses de la llar.

 

Protecció per a col·lectius vulnerables
 

  2017 2018
Total dels fons de solidaritat disponibles 31.000 € 35.000 €
Municipis amb fons social 7 8
Beneficiaris del fons social 452 370
Import del fons destinat a pagar rebuts 17.501,32 € 23.540,97 €
Bonificació de la tarifa social 250  139
Import bonificat aproximat 11.464,77 € 9.528,27€
Pòlisses identificades com a vulnerables 50  46
Pòlisses amb compromís de pagament 187 305

Els ciutadans dels municipis on Comaigua gestiona el servei d’aigua poden obtenir bonificacions i ajuts per fer front al pagament de les factures. Pots sol·licitar el pagament de les factures a terminis sense interessos o bé el pagament pla (modalitat de pagament  12 gotes). Enllaç a aquest apartat

Hi ha diferents col·lectius que poden acollir-se a tarifes especials en funció del nombre de persones empadronades a l’habitatge o de la seva situació econòmica.

Selecciona el teu municipi per saber-ne més sobre les tarifes bonificades del servei d’aigua.