Control de la qualitat de l’aigua

Control calidad del agua genérico multimunicipio

Cuidem la qualitat de la teva aigua

El control de la qualitat de l’aigua és el nostre principal objectiu

 

Hem desenvolupat un Pla de control analític anual que consensua amb l’autoritat sanitària la freqüència, així com els diferents paràmetres que cal analitzar, per assegurar sempre el compliment total dels decrets (Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que regula els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, i el Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, que regula els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·la).

A Comaigua treballem per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja de l’aigua. Per a això, complim tots els requisits higienicosanitaris establerts per la legislació vigent per tal de protegir la salut de les persones.

Totes les analítiques les fa un laboratori extern certificat que garanteix els màxims estàndards de fiabilitat pel que fa als resultats obtinguts. Aquests resultats són posteriorment enviats al Ministeri de Sanitat i bolcats al Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum(SINAC).

 

Anàlisi en continu

Així mateix, disposem de sistemes de control en continu, que ens permeten, mitjançant el nostre sistema de telecomandament i telecontrol, controlar i corregir en continu indicadors de qualitat de l'aigua tals como el clor residual, el pH, la conductivitat i la terbolesa, etc.

Aquests controls automàtics complementen els controls efectuats en laboratori en compliment del Pla de Control de Qualitat de l'Aigua Potable pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum.

 

Per accedir al control de qualitat d'aigua del teu municipi, contacta amb nosaltres.