Distribució i auditories hidràuliques

Publicador de continguts

Gestió de l’abastament de l’aigua

Distribució de l’aigua

 

És l’etapa final de l’aigua en el seu recorregut per la xarxa de canonades del municipi fins a arribar a cada habitatge. Tot i que el control de qualitat de l’aigua és una constant en totes les etapes, en aquesta esdevé encara més rellevant, perquè es tracta de l’últim punt de control de les característiques sanitàries i organolèptiques de l’aigua abans de ser consumida.

A Comaigua portem a terme una anàlisi estricta, un control i millores constants en la xarxa de distribució per aconseguir una gestió sostenible dels recursos hídrics.
Hem implantat el telecontrol en els sistemes de distribució d’aigües i, d’aquesta manera, aconseguim el control remot i l’accés a la informació en temps real.

Balanços hídrics

Des de COMAIGUA facilitem els resultats de les auditories sobre l’eficiència hidràulica del servei de subministrament d’aigua, en compliment de la disposició addicional vint-i-sisena del Decret Legislatiu 3/2003 que estableix el deure de les entitats subministradores de dur a terme balanços hídrics en municipis amb més de cinc mil persones abonades.

Selecciona el teu municipi i consulta les auditories hidràuliques.

Publicador de continguts

Publicador de continguts