Tarifes

Publicador de continguts

Comprendre les tarifes

 

Els preus del servei d’aigua s’elaboren tenint en compte les característiques específiques de cada municipi, els costos de gestió i la legislació vigent. Aquest preu correspon al servei de gestió del subministrament d’aigua o de clavegueram.

L’aigua és un bé de titularitat pública, per la qual cosa les administracions competents, normalment ajuntaments i l’organisme corresponent de la Generalitat, s’encarreguen de fixar els preus del servei.

Hi ha diversos factors que determinen el preu de l’aigua a cada municipi: l’escassetat o l’abundància dels recursos hídrics del territori, l’origen de l’aigua (subterrània, superficial, de mar) i el cost d’extracció i de tractament, la mida i el tipus de nucli urbà (ciutats compactes o disseminats), l’estat de les infraestructures, els criteris que s’adoptin per finançar-ne el manteniment, i altres factors com la qualitat del servei, l’eficiència, l’experiència, la tecnologia, la innovació, la qualificació i la formació del personal...

Selecciona el  teu municipi   per saber-ne més sobre les tarifes dels servei.