Els nostres compromisos en desenvolupament sostenible

Compromisos en Desarrollo Sostenible Ejemplo

Totes i cadascuna de les accions que realitzem té un impacte en el medi ambient en el dia a dia de cada un dels ciutadans als quals servim. Per això treballem perquè el nostre compromís amb el Desenvolupament Sostenible creixi any rere any, i els nostres serveis vagin més enllà del proveïment d'aigua, la gestió de la xarxa de sanejament i la depuració.

Amb la finalitat de fer realitat la sostenibilitat mediambiental i desenvolupar un major compromís social amb els col·lectius més vulnerables, hem elaborat un nou pla estratègic de desenvolupament sostenible amb uns objectius generals que guien les nostres actuacions.