Presentació

PRESENTACIÓ

 

 

L’aigua, la nostra raó de ser

 

Som en una societat en què la informació ha revolucionat la nostra manera de viure i de comunicar-nos. Quan vaig ser nomenat per al càrrec que ocupo, em preguntava: “Coneixen els veïns i les veïnes qüestions com ara: com funciona realment la xarxa d’aigua del municipi? On va a parar l’aigua un cop desapareix per l’aigüera? Tenim consciència de tots els processos que fan possible que l’aigua arribi a les cases? Què s’amaga darrere de cada canonada, vàlvula, arqueta o connexió de servei? Les respostes a totes aquestes preguntes les trobem a la societat Comaigua.

 

Presidir aquesta companyia suposa una gran responsabilitat i un gran repte. Comaigua és una societat compromesa en totes les àrees de la seva activitat i treballa per aconseguir l’excel·lència en la gestió del cicle integral de l’aigua.

Comaigua està formada per un seguit de persones que, de manera molt professional, fan que arribi l’aigua a casa nostra i, un cop fet l’ús, s’encarreguen que torni al medi després de processos de depuració, i així es completa el cicle de gestió integral de l’aigua.

A més,com a societat semipública, tenim un compromís i, alhora, un deure, de revertir els beneficis del servei que oferim a la població. És aquesta obligació, que prestem amb orgull, la que ens permet mantenir i millorar els projectes socials que tenim posats en marxa, així com les millores en les xarxes de distribució i sanejament. I tot això, sense perdre de vista el compromís de qualitat en l’atenció i el servei als nostres clients.

Conscients del compromís social que representa gestionar recursos naturals, la visió empresarial de Comaigua és la de ser considerada una organització de referència, integrant sempre en els processos de decisió variables mediambientals, socials i ètiques. Avui dia, tots aquests compromisos no solament s’han de materialitzar, sinó que, entre tots, els hem de comunicar perquè els nostres usuaris sàpiguen en tot moment les accions que estem prioritzant.

Aquest nou portal web neix amb aquest objectiu i que, a través d’ell, pugueu conèixer millor la nostra filosofia i acció.

Atentamente,

Eduard Pellicer Sabaté

President de Comaigua