Publicador de continguts

La renovació de la xarxa de la urbanització de Molí de la Torre a Cambrils arriba a fase final

La primera setmana de juliol l’obra arriba a la seva fase final amb una finalització prevista pel 21 de juliol del 2020.

Com a companyia gestora del cicle integral de l’aigua al Baix Camp, el gener del 2020, iniciem l’obra de renovació de la xarxa a la urbanització del Molí de la Torre a Cambrils, amb una durada prevista de nou mesos des de l’acta de replanteig signada el dia 7 de gener de 2020. Aquesta obra és finançada íntegrament per Comaigua a partir del fons d’obres que disposa la societat i que conjuntament amb l’Ajuntament de Cambrils decideixen a on és necessari prioritzar millores en el servei municipal d’aigua i clavegueram del municipi per fer-lo cada dia més sostenible.   

Amb la finalitat de donar resposta a les deficiències estructurals que presentava la xarxa d’aigua potable a la urbanització del Molí de la Torre, s’ha realitzat la substitució de 2.097 metres de canonada existent per solucionar els problemes associats com el mediambiental i de qualitat de servei. La magnitud de les fuites, feien que el 60% de l’aigua que entrava a la xarxa de distribució es perdés abans d’arribar al consum del ciutadà. Aquest fet provocava la contínua intervenció de Comaigua per a reparar les fuites al sector (al voltant d’una vintena anualment), reparacions que portaven associades interrupcions del subministrament que patia el ciutadà.  

Des de COMAIGUA, s’ha vetllat en tot moment perquè l’obra fos el més sensible possible en tots els aspectes que envolten una obra d’aquesta magnitud i amb les inevitables molèsties que es poden ocasionar, intentant actuar d’una manera professional en la seva senyalització, prevenció de riscos i de resposta àgil al ciutadà, sempre que hem estat coneixedors dels possibles problemes dins l’àmbit intern o particular que s’hagin pogut ocasionar. 

Des de la primera setmana de juliol, l’aigua ja circula i es subministra per la nova xarxa de distribució amb les associades millores de continuïtat en el servei envers el ciutadà i millora mediambiental per no tenir pèrdues d’aigua.

Actualment, s’està acabant d’executar una millora associada a l’obra que es basa en l’adaptació de guals i construcció de 14 passos de vianants adaptats que permeten millorar la viabilitat dels ciutadans des dels dos extrems de l’àmbit de l’obra, des de la zona verda del carrer Pere Verges, fins al carrer Joan Bardina davant de l’escola.   

La previsió de finalització de l’obra era el dia 14 de juliol, però per un endarreriment en l’execució de l’obra, per part de l’adjudicatari, la finalització es preveu pel dia 21 de juliol.  

 

Notícies relacionades: 

https://www.diaridetarragona.com/costa/Vecinos-de-Cambrils-Dejan-el-trabajo-a-medias-las-calles-sin-acabar-y-las-esquinas-ocupadas-20200715-0070.html

https://www.diaridetarragona.com/costa/Inician-las-obras-de-renovacion-de-las-tuberias-del-Moli-de-la-Torre-de-Cambrils-20191212-0017.html