Editor de continguts

Comunicat sobre la facturació del servei d’aigua durant l’estat d’alarma

Amb l’inici de la fase de represa i la consegüent normalització dels processos de gestió comercial del servei d’aigua, han sorgit alguns dubtes en relació a les factures emeses durant el període de confinament que procedim a explicar de forma detallada a continuació:
 
Lectura de comptadors
Les restriccions a la mobilitat durant el període de confinament han impedit fer la lectura d’un gran nombre de comptadors. Vam reprendre les lectures al mes de juny amb el pas a la Fase 2, realitzant una lectura adaptada que tenia com a particularitat fonamental la prohibició de prendre lectures en cas que els comptadors es situessin a l´interior dels immobles. 
 
Estimació de consums
Degut a la impossibilitat de dur a terme lectures de comptadors, vam aplicar Reglaments de Servei municipals i vam estimar un consum a cada contracte igual al del mateix període de l´any anterior. En el cas de les pòlisses que teníem identificades amb algun tipus d´activitat que havia quedat restringida pel decret, per exemple bars, restaurants, hotels, escoles, etc., vam estimar un consum de 0 m3 des d’abril a maig. Aquestes estimacions es van fer en tot moment amb l´ànim d´aproximar-nos al consum real i impactar el mínim als usuaris. Cal destacar que, en recuperar el consum real del següent període, es normalitza la facturació. Tanmateix, si algun usuari considera que l´estimació ha estat incorrecta, ens pot sol·licitar una revisió.
 
Facturació de la tarifa reduïda del Cànon de l'Aigua
Sobre els consums dels mesos d’abril i maig apliquem una tarifa de Cànon de l’Aigua reduïda al 50%, que anomenem tarifa COVID19. No es tracta d’una taxa addicional, sinó d’una tarifa reduïda de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Atendrem els seus dubtes exposant el seu cas a l'apartat de contacta'ns.