Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de cookies

x

Avís legal

L'Avís legal de Comaigua, S.L. es troba a la part inferior del lloc Web. Les dades identificatives del responsable del lloc Web són els que figuren a continuació:

COMAIGUA, S. L.

Mas Benet- Raval de Gràcia, 38
43850 Cambrils
NIF: B-43827971

Inscrita al Registre mercantil de Tarragona, Tom 2152 de Societats, Foli 87, Full núm.T-32697

L'accés i/o ús del lloc Web de Sorea, atribueix a qui ho realitza la condició de “Usuari”, que accepta plenament i sense cap reserva les Condicions Generals vigents en cada moment, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i condicions del lloc Web, per la qual cosa es prega llegir-les detingudament. Els termes “vostè” i “el seu” aquí continguts es refereixen a l'usuari d'aquest lloc Web.

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LLOC WEB

 • Objecte

  Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent el mer accés) al present lloc Web de Comaigua, inclosos els continguts i serveis posats a la seva disposició en el mateix. Tota persona que accedeixi al present lloc Web es considera “Usuari” i accepta de forma expressa, automàtica i voluntària sotmetre's a les Condicions Generals vigents en cada moment que accedeixi al referit lloc Web així com a les condicions particulars que, si escau, li siguin aplicables. En tot cas, Comaigua es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'estructura i disseny del lloc Web; modificar o eliminar serveis o continguts així com les condicions d'accés i/o ús del lloc Web.

 • Ús del Lloc Web

  Tret que es disposi una altra cosa en les Condicions Particulars, l'ús del lloc Web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que per a l'Usuari tingui l'accés.
  L'Usuari és conscient i accepta voluntària i expressament que l'ús del lloc Web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
  L'usuari es compromet a utilitzar el lloc Web així com els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, queda prohibit l'ús del lloc Web amb fins il·lícits o lesius per a Comaigua o qualsevol tercer.
  En l'utilització del lloc Web, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i/o els drets de Comaigua i/o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc Web, o que impedís de totes maneres, la normal utilització del lloc Web. Comaigua adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, Comaigua no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

 • Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual

  Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual així com tota la informació continguda al lloc Web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, i qualsevol altre contingut que en la mateixa aparegui) són propietat exclusiva de Comaigua.
  Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc Web ni sobre cap dels seus elements integrants (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, i qualsevol altre contingut que en la mateixa aparegui) quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol natura, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos que estigui legalment permès o sigui autoritzat de forma expressa i per escrit pel titular dels corresponents drets.
  L'usuari queda únicament autoritzat per visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari) i no siguin posteriorment cedits a tercers. Amb les excepcions anteriors, l'usuari no podrà modificar ni reproduir, ni en part ni en la seva totalitat, aquesta informació, sense el consentiment exprés i per escrit de Comaigua. Amb caràcter enunciatiu però no limitador:

  1. L'usuari no es troba autoritzat per emprar la informació continguda en el Web amb la finalitat d'exercir activitats de caràcter comercial o professional (venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial així com comercialitzar sigui com sigui la dita informació).
  2. L'usuari no es troba autoritzat a suprimir, eludir, manipular el "copyright" i la resta de dades identificatives dels drets de Comaigua, així com qualssevol mecanismes de protecció.
  3. L'usuari no es troba autoritzat per desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades en què s'emmagatzema la informació de la Web.

   Tota la informació del lloc Web està protegida sota els drets d'autor. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Comaigua, donarà lloc a les responsabilitats legalment establides.
   Les marques (signes,distintius i logos) que apareixen al lloc Web són titularitat exclusiva de Comaigua i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres Productes, Serveis i Companyies que apareguin en aquest document o al lloc Web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus respectius i legítims propietaris.

 • Exclusió de garanties i responsabilitat

  Comaigua no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l'ús dels continguts del seu Web. En especial, Comaigua no respon ni dels continguts ni de l'estat dels enllaços o links que conté aquest lloc Web, i que poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines Web gestionats per tercers. Comaigua no respon ni dels continguts ni de l'estat dels dits llocs i pàgines Web. L'accés a les mateixes a través d'aquest lloc Web tampoc implica que Comaigua recomani o aprovi els seus continguts.
  Comaigua no es fa responsable de les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors.
  Tant l'accés al lloc Web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Comaigua no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús de la informació. Comaigua no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

 • D'acord amb el que disposa la LOPD

  (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal), si no ens comunica el contrari, les dades que acaba de facilitar seran incloses en el nostre fitxer automatitzat propietat de Comaigua. Té dret a accedir a la informació que li afecta, recopilada en el nostre fitxer, rectificar-la en cas de ser errònia, així com oposar-se al seu tractament.

 • Hiperenllacis i Llocs Enllaçats

  L'Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un Hiperenllaci o dispositiu tècnic d'enllaç (e.g. links o botons) des del seu lloc Web al lloc Web d'Agbar, haurà d'obtenir una autorització prèvia i per escrit de Comaigua.
  L'establiment de l'Hiperenllaci no implica en cap cas l'existència de relacions entre Comaigua i el propietari del lloc o de la pàgina Web en què s'estableixi l'Hiperenllaci, ni l'acceptació o aprovació per part de Comaigua dels seus continguts o serveis.
  En tot cas, Comaigua es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaci al seu lloc Web, especialment en els supòsits d'il·licitud de l'activitat o continguts del lloc Web en què s'inclou l'Hiperenllaci.
  Al lloc Web de Comaigua es posa a disposició de l'Usuari, únicament per a la recerca de, i accés a, la informació, continguts i serveis disponibles en Internet, Hiperenllacis o dispositius tècnics d'enllaç (e.g. links o botons), que permeten a l'Usuari l'accés a llocs o portals d'Internet pertanyents o gestionats per tercers (Llocs Enllaçats).
  Comaigua no ofereix ni comercialitza per si i/o per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles als Llocs Enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis així com qualsevol material de qualsevol natura existent en els mateixos, assumint l'Usuari de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través dels mateixos.

 • Legislació aplicable i jurisdicció

  Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.

  Comaigua i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Tarragona, per a totes les qüestions que poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del lloc Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l'aquí establit.

© COMAIGUA, S.L., (España). Prohibida la seva reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.

Enllaç a l'oficina virtual enllaç al portal de transparència
EL TEU MUNICIPI
Casa
talls programats